https://doi.org/10.15407/iopt.2020.55.009

Optoelectron. Semicond. Tech. 55, 9-57 (2020)

M.M. Grigoryev, M. Yu. Kravetskii, I.M. Matiyuk, V.F. Onyschenko, A.V. Sukach, V.V. Tetyorkin


ACADEMICIAN O.G. GOLDMAN IN EXILE. THE LONG AND DIFFICULT WAY TO RETURN TO UKRAINE (Review. Part II)


Scientific publications on physics and semiconductor technology made during 1938 – 1940 years by

scientists belonging to the scientific school of Academician O.G. Goldman from the Institute of Physics of the Ukraine

SSR Academy of Sciences are systematized and analyzed. It is shown that the main directions of research in this field

were performed according to plans agreed with Academician O.G. Goldman before his arrest in 1938. The most

important results during this time were achieved in the development and study of the properties of new semiconductor

photovoltaic cells based on Ag 2 S, sensitive to the near-infrared radiation. Based on the analysis of the original

publications of the time on the creation of new photovoltaic cells at the Institute of Physics of the Ukraine SSR

Academy of Sciences and new photovoltaic cells based on Tl 2 S semiconductor compound in Leningrad PTI, the

scientific priority of Ukrainian researchers in developing and studying the properties of photocells is proved. It is shown

that in 1938 - 1939 in the Institute of Physics of the Ukraine SSR Academy of Sciences were continued initiated by

Academician O.G. Goldman undertook fundamental research to elucidate the nature of the occurrence of contact high-

voltage polarization during the passage of current at low temperatures in the then relevant semiconductors Cu 2 O and Se,

as well as the jump of the anode potential in them. These studies later became the experimental basis for the

development of the diffusion theory of rectification in metal - semiconductor structures by the future Academician of

the Ukraine SSR Academy of Sciences S.I. Pekar at the Institute of Physics. Little-known facts about his life in a

settlement in Kazakhstan as well as about evolution of the attitude of his former colleagues are given. The main reasons

for not being able to return to scientific work at the Institute of Physics of the Ukraine SSR Academy of Sciences

immediately after his liberation are clarified.

Keywords: Academician of the Ukraine SSR Academy of Sciences O.G. Goldman, Institute of Physics of the

Ukraine SSR Academy of Sciences, semiconductor photocells, priority.

References


1. Oleksandr Genrihovich Goldman (do vosmidesyatip'yatirichchya zo dnya narodzhennya). UFZh. 1969. 14, №2. S. 177-178.

https://doi.org/10.1037/0010270

2. Bilokin Sergij. Masovij teror yak zasib derzhavnogo upravlinnya v SRSR. 1917 - 1941rr. Kiyiv: «Penmen». 2017. 768s.

3. Kiyak B., Proskura O. Dolya akademika Oleksandra Goldmana. Naukovij i dokumentalnij zhurnal «Z arhiviv VUChK-GPU-NKVD-KGB». 1997. №1 - 2. S. 253-261.

4. Grigor'yev M.M., Kraveckij M.Yu., Matiyuk I.M., Onishenko V.F., Sukach A.V., Tetorkin V.V. Akademik O.G. Goldman - osnovopolozhnik doslidzhen z fiziki ta tehniki napivprovidnikiv v Ukrayini (Oglyad. Chastina I). Optoelektronika ta napivprovidnikova tehnika. 2019. Vip. 54. S. 5-50.

5. Goldman A. Institut fiziki Akademiyi nauk USSR (1926 - 1936). Institut fiziki NAN Ukrayini. 80 rokiv. Za red. L. P. Yacenka. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 40-81.

6. Brodin M.S., Negrijko A.M. Institutu fiziki NAN Ukrayini 70 rokiv. UFZh. 1999. 44, №1 - 2. S. 5-14.

7. Negrijko A.M., Ryabchenko S.M. Institut fiziki NAN Ukrayini (istorichnij naris). Institut fiziki NAN Ukrayini. 80 rokiv. Za red. L. P. Yacenka. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 7-31.

8. Bernackij V.K. i Gejhman D.S. Fotoelementi sriblo-sulfidu, chutlivi do infrachervonogo prominnya. Fiz. zapiski. 1938. VII, №1. S. 69-75.

9. Bernackij V.K. i Malnyev A.F. Spektralna fotoprovidnist i optichna gustina sriblo-sulfidu. Fiz. zapiski. 1938. VII, №1. S.77-86.

10. Lukasevich M.P. Viprostuvalni vlastivosti sriblo-sulfidu. Fiz. zapiski. 1939. VII, №3. S. 321-328.

11. Koltachihina O.Yu. Profesor V.K. Bernackij - zabute im'ya. Nauka ta naukoznavstvo. 2009. №2. S. 85-91.

12. Shenderovskij V. Viktor Bernackij. Vcheni Ukrayini u svitovij nauci. Kiyiv: Vidavnichij dim «Prostir». 2019. S. 26-30.

13. Kordun G.G. Istoriya fiziki. Kiyiv: Visha shkola. 1980. 335s.

14. Kaganov M.I., Frenkel V.Ya. Vehi istorii fiziki tverdogo tela. M.: Znanie. 1981. 64s.

15. Proskura O. Valter Shottki ta jogo shkola. «Osyayani svitlom nauki. Narisi z istoriyi fiziki». Nauk. red. B. Kiyak. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 298-324.

16. Nasledov D.N. i Nemenov L.M. O temnovoj i svetovoj provodimosti zakisi medi. ZhETF. 1935. 5, № 3 - 4. S. 264-275.

17. Bernackij V.K. i Lyashenko V.I. Visokovoltna polyarizaciya v Cu2O pri nizkih temperaturah. Fiz. zapiski. 1938. 7, №1. S. 23-31.

18. Bernackij V.K. i Fedorus G.A. Visokovoltna polyarizaciya v Se pri nizkih temperaturah. Fiz. zapiski. 1938. 7, №1. S. 97-103.

19. Lyashenko V.I. i Fedorus G.A. Vysokovoltnaya polyarizaciya v zakisi medi i selene pri nizkih temperaturah. Izvestiya AN SSSR. Ser. Fizicheskaya. 1938. 3, №5 - 6. S. 641-650.

20. Lyashenko V.I. i Fedorus G.A. Vysokovoltnaya polyarizaciya v zakisi medi i selena pri nizkih temperaturah. ZhETF. 1938. 8, №7. S. 818-824.

21. Lyashenko V.I. Polyarizaciya v mid I-oksidi pri nizkih temperaturah. II. Fiz. zapiski. 1939. 8, №1. S. 105-108.

22. Lyashenko V.I. Polyarizaciya v mid I-oksidi pri nizkij temperaturi. II. Fiz. zapiski. 1939. 8, №2. S. 193-195.

23. Pekar S.I. Pro viprostuvalnu diyu napivprovidnikiv z zapirnimi sharami. Fiz. zapiski. 1939. 8, №1. S. 27-34.

24. Pekar S.I. O vypryamitelnom dejstvii poluprovodnikov s zapornymi sloyami. ZhETF. 1939. 9, №5. S. 534 -539.

25. Pekar S.I. Teoriya kontakta metalla s dielektrikom ili poluprovodnikom. ZhETF. 1940. 10, №11. S. 1210-1224.

26. Pekar S.I. Kontakt poluprovodnika s metallom i prielektrodnye skachki potenciala. Izv. AN. SSSR. Ser. Fizicheskaya. 1941. 5, №4 - 5. S. 422-433.

27. Vadim Evgenevich Lashkarev. Institut fiziki napivprovidnikiv im. V.Ye. Lashkarova. 50 rokiv. Za red. V.F. Machulina. Kiyiv: Intertehnodruk , 2010. S. 44-60.

28. Proskura O. Zasnovnik Institutu fiziki NAN Ukrayini akademik Oleksandr Goldman. UFZh. 1999. 44, №12. S. 1536-1540.

29. Proskura O.O. Goldman: «Ya zalishiv yak slid svoyeyi praci velikij doslidnij Institut fiziki…». Visnik NAN Ukrayini. 2001. №12. S. 1-8.

30. Proskura O. Tvorchist vsuperech pereshkodam: ukrayinskij fizik Oleksandr Goldman (1884 - 1971) UFZh. 2006. 51, №10. S. 1027-1030.

31. Oleksandr Proskura. Oleksandr Goldman - vidatnij vchenij, zasnovnik Institutu fiziki AN Ukrayini. «Osyayani svitlom nauki. Narisi z istoriyi fiziki». Nauk. red. B.R. Kiyak. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 7-45.

32. Kiyak B. Biografiya Oleksandra Proskuri. Proskura O. «Osyayani svitlom nauki. Narisi z istoriyi fiziki». Nauk. red. B.R. Kiyak. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 392-396.

33. Glebova A.N., Khramov Yu.A. Academic A.H. Goldmann and his authentic contribution to science and technique. Science and Science of Science. 2000. №1 - 2. P. 104-113.

34. Kozirskij V., Len A., Shenderovskij V. Bilya dzherel vitchiznyanoyi akademichnoyi fiziki. Visnik NAN Ukrayini. 1999. №8. S.47 -54.

35. Shenderovskij V. Oleksandr Goldman. Vcheni Ukrayini u svitovij nauci. Kiyiv: Vidavnichij dim «Prostir». 2019. S.217-223.

36. Kozirskij V., Len A., Shenderovskij V. Bilya dzherel vitchiznyanoyi fizichnoyi nauki. Institut fiziki NAN Ukrayini. 80 rokiv. Za red. L. P. Yacenka. Lviv: Yevrosvit. 2009. S. 32-39.

37. Ioffe A.F. Issledovavanie poluprovodnikov v Sovetskom Soyuze. UFN. 1957. 63, №3. S. 527-532.

https://doi.org/10.3367/UFNr.0063.195711c.0527

38. Lange B. Fotoelementy v nauke i tehnike. UFN. 1931. 11, №5. S. 747-769.

39. Grondal L.O. Mednozakisnye vypryamiteli i fotoelementy. UFN. 1034. 14, №3. S. 253-282.

https:/doi.org/10.3367/UFNr.0014.193403a.0253

40. Akad. Goldman O., Lukasevich M. Zalezhnist elektrozvorushennya mid-oksidnih (kuproksnih) fotoelementiv vid osvitlennya. Zhurnal fizichno-hemichnogo ciklu VUAN. 1933. 1, № 2 - 3. S. 1-22.

41. Akad. Goldman O. ta Bernackij V. Do teoriyi tverdih viprostuvachiv (zapirnij shar ta zalezhnist jogo oporu vid naprugi v mid-oksidnih viprostuvachah. Zhurnal fizichno-hemichnogo ciklu VUAN. 1933. 1, №4. S. 79-96.

42. Akad. Goldman O.G. Osnovni zakonomirnosti teoriyi tverdih viprostuvachiv i fotoelementiv. Ukr. fiz. zapiski. 1934. 3, №1. S. 3-31.

43. Marchenko I.S. i Sharavskij P.V. Voltamperye harakteristiki mednozakisnyh vypryamitelej v propusknom napravlenii. ZhTF. 1940. 10, №22. S. 1904 - 1907.

44. Bernackij V.K. i Puhalskij V.K. Do pitannya pro zabezpechennya odnoridnoyi yakosti plastin kuproksnih viprostuvachiv. Ukr. fiz. zapiski. 1937. VI, vip. 1 - 2. S. 75-80.

45. Bernackij V.K. i Fedorus G.A. Yavishe proboyu v kuproksnih viprostuvachah. Ukr. fiz. zapiski. 1937. VI, vip. 1 - 2. S. 83-95.

46. Goldmann A.G. Lichtenelectrische untersuchungen an farbsoffzellen. Annalen der Physik. 1908. Vierte Folge. 27, №13. S. 449-536.

https://doi.org/10.1002/andp.19083321302

47. Goldmann A. und Brodsky J. 2. Zur theorie des Becquereleffektes. I. Lichtenelectrische untersuchungen an oxydirten kupferelectroden. Annalen der Physik. 1914. 349, №14. S. 849-900.

https://doi.org/10.1002/andp.19143491403

48. Goldmann A. 3. Zur theorie des Becquereleffektes. II. Grunolzude einer lichtenelectrischen theorie des Becquereleffektes. Annalen der Physik. 1914. 349, №14. S. 901-915.

https://doi.org/10.1002/andp.19143491404

49. Kosonogova K. i Gluhovska F. Fotoelektrohimichni yavisha na kontakti elektrolit - Cu2O. Zhurnal fiziko-hemichnogo ciklu VUAN. 1932. 2, vip.. 1. S. 23-28.

50. Kalita P. Fotoliz Cu2O pri katodnij polyarizaciyi. Ukr. fiz. zapiski. 1935. IV, vip. 1. S. 65-75.

51. Kalita P. i Bukreyev M. Zalezhnist vlastivostej mid-oksidnih fotoelementiv vid skladu vihidnoyi midi. Ukr. fiz. zapiski. 1935. IV, vip. 1. S. 77-85.

52. Goldman A.G. Novye issledovanie effekta Bekkerelya v okislennyh mednyh elektrodah. Zhurnal fizicheskoj himii. 1936. VII, vip. 2. S. 231-249.

53. Kosonogova K.M. Novyj metod fotografirovaniya. Foto-elektrohimicheskie processy. DAN SSSR. 1936. 1(H), №4(81). S. 161-162.

54. Miselyuk O.G. Pro efekt Bekkerelya v elementah z midI - oksidnimi elektrodami. Fiz. zapiski. 1937. VI, vip. 3. S. 171-204.

55. Strashkevich O.M. Pro polyarizaciyu mid-oksidnih elektrodiv u fotogalvanichnih elementah. Fiz. zapiski. 1937. VI, vip. 3. S. 309-310.

56. Kosonogova O.M. Foto-elektrohemichni yavisha. Ukr. fiz. zapiski. 1937. VI, №1 - 2. S. 59-61.

57. Miselyuk O.G. Pro fotochutlivist bekkerelivskih mid-oksidnih elektrodiv. Fiz. zapiski. 1939. VIII, vip. 1. S. 17-26.

58. Auwers O. und Kerschbaum H. Uber sperchichtphotozellen. Annalen der Physik. 5. Folge. 1930. 7, №2. S. 129-175.

https://doi.org/10.1002/andp.19303990202

59. Kikoin I. K. i Noskov M. M. O novom fotoelektricheskom effekte v zakisi medi. ZhETF. 1934. 4, №2. S. 123-129.

60. Ioffe A. V. i Ioffe A. F. Fotoelektrodvizhushie sily v kuprite. ZhTF. 1935. 5, №1. S. 114-120.

61. Preniya po dokladu akad. A.F. Ioffe. Vystuplenie akad. AN USSR A.G. Goldmana. Izv. AN SSSR. Ser. Fizicheskaya. 1936. №1 - 2. S. 63-73.

62. Vyvody komissii po obsledovaniyu raboty Instituta fiziki Akademii Nauk USSR. Izv. AN SSSR. Ser. Fizicheskaya. 1938. №4. S. 721-722.

63. Kolomiec B.T. Novyj «polozhitelnyj» fotoeffekt zapornogo sloya i novyj fotoelement s zapirayushim sloem. DAN SSSR. 1938. 19, №5. S. 383-384.

64. Kolomiec B.T. Serno-tallievye fotoelementy s «polozhitelnym» fotoeffektom zapornogo sloya. Izv. AN SSSR. Ser.Fizicheskaya. 1938. № 5 - 6. S. 695-704.

65. Kolomiec B.T. Izgotovlenie sernotallievyh fotoelementov. ZhTF. 1947. 17, № 2. S. 195-202.

https://doi.org/10.1090/S0025-5718-47-99600-2

66. Kosenko V.E. i Miselyuk E.G. Fizicheskie harakteristiki sernisto-serebryanyh fotoelementov. ZhTF. 1948. 18, №11. S. 1369-1377.

67. Shilina Z.O. Akademik O.G. Goldman. Roki zaslannya. Nauka ta naukoznavstvo. 2009. № 4. S. 67 - 76.

68. Poslannye Sv. Apostola Pavla do rimlyan. Golova 12. Svyate Pismo Starogo i Novogo Zavitu. Movoyu rusko-ukrayinskoyu. Pereklad P.O. Kulisha, I.S. Levickogo i Pulyuya. U Vidni. Vidannye Britanskogo i Zagranichnogo biblijnogo tovaristva. 1903. Perevidane avtentichno z iniciativi V. Kozirskogo ta V. Shenderovskogo. Kiyiv: Vidavnictvo "Rada". 2000. S. 157.

69. Shenderovskij V. Petro Borzyak. Vcheni Ukrayini u svitovij nauci. Kiyiv: Vidavnichij dim "Prostir". 2019. S. 53 - 56.

70. Pavlenko Yu.V., Ranyuk Yu.N., Hramov Yu.A. "Delo" UFTI. 1935 - 1938. Kiev: Izdatelstvo "Feniks" UANNP. 1998. 323 s.

71. Goldman A.G. Institut fiziki Akademii nauk USSR. ZhTF. 1937. 7, № 20 - 21. S. 1961 - 1967.

72. Gula N.M. Na pochatku shlyahu. Svitoglyad. Naukovo-populyarnij zhurnal. 2020. № 4 (84). S. 7 - 16.

73. Peredistoriya stvorennya Institutu napivprovidnikiv AN URSR. Institut fiziki napivprovidnikiv im. V.Ye. Lashkarova NAN Ukrayini. 50 rokiv. Za red. V.F. Machulina. Kiyiv: 2010. S. 4 - 28.

74. Akad. Goldman O.G., prof. Bernackij V.K. i Puhalskij V.K. Vpliv termichnoyi obrobki na elektrichni harakteristiki kuproksnih viprostuvachiv. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 5, №2 - 3. S. 135 - 145.

75. Bernackij V.K., Berezyuk S.O. i Fedorus G.A. Vpliv kolivan temperaturi na opir kuproksnih viprostuvachiv. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 5, №2 - 3. S. 155 - 165.

76. Borzyak P.G. Fotoelementi. Harkiv: Derzhavne naukovo-tehnichne vid.-vo Ukrayini. 1936. 114s.

77. Borzyak P.G. Ventilnij fotoefekt pri nizkih temperaturah. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 5, №2 - 3. S. 171 - 184.

78. Borzyak P.G. Vnutrishnij fotonegativnij efekt. Fizichni zapiski. 1937. VI, №3. S. 289 - 307.

79. Bernackij V.K., Berezyuk S.O. i Makarevich K.P. Radioaktivnist deyakih dzherel vodi rajonu m. Kam'yancya-Podilskogo. Ukr. fiz. zapiski. 1934. 3, № 1. S. 51 - 58.

80. Gejhman D.S. Pitannya vigotovlennya mid-oksidnih fotoelementiv z optimalnimi danimi. Tezi dopovidi. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 3, № 2. S. 124.

82. Bernackij V.K. i Gejhman D.S. Do tehnologiyi selenovih viprostuvachiv. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 5, №1 - 2. S. 167 - 169.

83. Gejhman D.S., Soroka M.E. Sernisto-serebryanye fotoelementy. Avtom. i telemeh. 1941. 6, №1. S. 49 - 53.

84. Lyashenko V. Viprostovuvach iz spolukami zaliza. Ukr. fiz. zapiski. 1935, 3, №2. S. 43 - 51.

85. Lyashenko V.I. Viprostovuvachi z poroshkami napivprovidnikiv. Ukr. fiz. zapiski. 1936, 5, №1. S.137- 167.

86. Vasil Ivanovich Lyashenko. Nekrolog. UFZh. 1975. 20, № 5. S. 95.

87. Shenderovskij V. Vasil Lyashenko. Vcheni Ukrayini u svitovij nauci. Kiyiv: Vidavnichij dim "Prostir". 2019. S. 432 - 435.

88. Kiyak B. Borzyak Petro Grigorovich. Desyat portretiv vidomih fizikiv. Narisi. Kiyiv: Studiya reklami "Med". 2015. S. 27 - 37.

89. Bernackij V.K., Lukasevich M.P. i Miselyuk O.G. Do metodiki vigotovlennya kuproksnih fotoelementiv. Zhurnal fizichno-hemichnogo ciklu VUAN. 1932. 3, №1. S. 125 - 138.

90. Rudenko G. i Malnyev A. Pro mozhlivosti viznachennya temperatur dzherel svitla z dopomogoyu mid-oksidnogo fotoelementa. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 4, № 1. S. 43 - 47.

91. Lyashenko I.I., Fedorus G.A. i Felvashnikova Z.P. Eksperimentalnoe izuchenie kontakta metall - poluprovodnik. Izv. AN SSSR. ser. Fizicheskaya. 1941. 5, № 4 - 5. S. 434 - 441.

92. Lashkaryov V.E., Potapenko I.R., Fedorus G.A. Nelinejnaya fotoprovodimost PbS-fotosoprotivlenij. ZhETF. 1949. 19, № 10. S. 887 - 898.

https://doi.org/10.1093/ajcp/19.9_ts.898

93. Lashkaryov V.E., Fedorus G.A. Nelinejnaya fotoprovodimost zakisi medi. DAN SSSR. 64, № 2. S. 195 - 198.

94. Fialkivska O. Pro spektralnij rozpodil chutlivosti mid-oksidnih fotoelementiv i zastosuvannya yih do spektrofotometrichnih vimiryuvan. Ukr. fiz. zapiski. 1935. 4, № 1. S. 33 - 41.

М.М. Григор’єв, М.Ю. Кравецький, І.М. Матіюк, В.Ф. Онищенко, А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін

АКАДЕМІК О.Г. ГОЛЬДМАН У ЗАСЛАННІ. ТРИВАЛИЙ І ВАЖКИЙ ШЛЯХ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ (Огляд. Частина ІІ)

Систематизовані та проаналізовані наукові публікації з фізики і техніки напівпровідників учнів

школи акад. О.Г. Гольдмана з Інституту фізики АН УРСР за 1938 – 1940 рр. Показано, що основні напрями до-

сліджень в цій галузі виконувались за планами, узгодженими з акад. О.Г. Гольдманом до його арешту в 1938 р.

Найбільш важливих результатів за цей час було досягнуто в розробці та дослідженні властивостей нових

вентильних напівпровідникових фотоелементів на основі сполуки Ag2S, чутливих до ближнього

інфрачервоного випромінювання. На основі аналізу тогочасних оригінальних публікацій стосовно створення

нових вентильних фотоелементів в Інституті фізики АН УРСР та нових фотоелементів, створених на основі

напівпровідникової сполуки Tl2S у Ленінградському ФТІ, доведено науковий пріоритет українських

дослідників у царині розробки та дослідження властивостей фотоелементів не тільки на теренах СРСР, а й у

світі. Показано, що у 1938 – 1939 роках в Інституті фізики АН УРСР були продовжені ініційовані акад.

О.Г. Гольдманом фундаментальні дослідження зі з’ясування природи виникнення приконтактної

високовольтної поляризації при проходженні струму при низьких температурах в актуальних на той час

напівпровідниках Cu2O та Se, а також стрибка прианодного потенціалу в них. Ці дослідження згодом стали

експериментальною основою створення дифузійної теорії випростування у структурах метал – напівпровідник

майбутнім академіком АН УРСР С.І. Пекарем в Інституті фізики АН УРСР. Наведено маловідомі факти з

відбування О.Г. Гольдманом заслання в Казахстані та про еволюцію відношення до нього бувших колег.

З’ясована основна причина, за якої він не зміг одразу після відбування заслання повернутись на наукову роботу

в Інститут фізики АН УРСР.

Ключові слова: академік АН УРСР О.Г. Гольдман, Інститут фізики АН УРСР, напівпровідникові

фотоелементи, пріоритет.