Optoelectronics and Semiconductor Technique

Оптоeлектроніка та напівпровідникова техніка

 ISSN 1011-6559 (from 1982 to 2018) | ISSN 2707-6806 (print) ISSN 2707-6792 (online) 

Abbreviated key-title: Optoelektron. napìvprovìd. teh.

https://doi.org/10.15407/jopt / https://doi.org/10.15407/iopt

Editorial Board

СОРОКІН Віктор Михайлович (головний редактор), заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професорІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
МАСЛОВ Володимир Петрович (заступник головного редактора), доктор технічних  наук, професор Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
ВЛАСЕНКО Олександр Іванович (заступник головного редактора), головний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професорІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
ВЛАСЕНКО Зоя Костянтинівна (відповідальний секретар), старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітникІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Prof. Anatoli SHKREBTII (CHKREBTII)Ontario Tech University (old and still valid name is University of Ontario Institute of Technology (UOIT), Oshawa, Canada)
ВОРОНОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедрою прикладної фізики, доктор технічних наук, професорНТУУ «КПІ», фізико-технічний інститут
ДЕНБНОВЕЦЬКИЙ Станіслав Володимирович, професор кафедри електронних пристроїв та приладів, доктор технічних наук, професорНТУУ «КПІ», факультет електроніки
КОРБУТЯК Дмитро Васильович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професорІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
КОВАЛЬ Валерій Вікторович, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор технічних наук, професорНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
КОНАКОВА Раїса Василівна, завідувач лабораторії, доктор технічних наук, професорІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
КОСТИЛЬОВ Віталій Петрович, завідувач лабораторії, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітникІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
СНОПОК Борис Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітникІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
СТРОНСЬКИЙ Олександр Володимирович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітникІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
ТЕТЬОРКІН Володимир Володимирович, завідувач відділу, доктор фізико-математичних наукІнститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
НЕЄЖМАКОВ Павло Іванович, Генеральний директор, доктор технічних наук, доцентНТЦ “Інститут метрології”
НАЗАРЕНКО Леонід Андрійович, професор кафедри світлотехніки і джерел світла, доктор технічних наук, професорХарківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова