Optoelectronics and Semiconductor Technique

Оптоeлектроніка та напівпровідникова техніка

ISSN 1011-6559 (1982-2018) | ISSN 2707-6806 (print) ISSN 2707-6792 (online)

Abbreviated key-title: Optoelektron. napìvprovìd. teh.

https://doi.org/10.15407/jopt

ЗМІСТ

Вітаємо ювіляра! (90 років головному редактору збірника, академіку НАН України С.В. Свєчнікову) 5-6 (PDF)

Ю.В. Крюченко, Д.В. Корбутяк. Гібридні наноструктури з квантовими точками А2В6 і металевими наночастинками (огляд) 7-30

В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, В.В. Борщ. Неруйнівний контроль та діагностика світлодіодних структур на основі GаN за мікроплазмами (огляд) 31-42

А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.М. Матіюк, А.І. Ткачук. InSb фотодіоди (огляд. Частина I) 43-68

А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.М. Матіюк, А.І. Ткачук. InSb фотодіоди (огляд. Частина II) 69-90

В.О. Лисюк, С.О. Костюкевич, К.В. Костюкевич, А.А. Коптюх, В.С. Стащук. Особливості фотонних кристалів (огляд) 91-103

О.Н. Марчило, Л.В. Завьялова, Йо. Наканиши, Х. Коминами, К. Хара, Б.А. Снопок, С.В. Свечников, А.Е. Беляев. Кристаллофосфоры красного цвета свечения га основе SrTiO 3 :Pr 3+ , полученного золь-гель методом 104-112

В.С. Кретуліс, І.Є. Мінакова, П.Ф. Олексенко. Оптоелектронний базовий модуль сенсорних систем метеорологічного та екологічного моніторингу 113-118

Р.А. Денисюк, В.Н. Томашик, Т.Н. Денисюк. Взаимодействие твердых растворов Zn x Cd 1-x Te и Cd 0,2 Hg 0,8 Te с травителями системы NaNО 2 –НІ–молочная кислота 119-122

Л.О. Ревуцька, О.П. Паюк, О.В. Стронський, О.Й. Гудименко, A.О. Губанова, Ц.А. Криськов. Дослідження структурних властивостей халькогенідних стекол As 2 S 3 , легованих сріблом 123-127

П.І. Баранський, Г.П. Гайдар. Магнітотензо- і тензомагнітоопір n-Ge 128-134

Э.Г. Манойлов, С.А. Кравченко, Б.А. Снопок. Методология объектно-ориентированного моделирования процессов адсорбции: особенности динамики формирования и пространственной самоорганизации поверхностных структур 135-142

С.О. Костюкевич, К.В. Костюкевич, Р.В. Христосенко, А.А. Коптюх, Н.Л.Москаленко, В.О. Лисюк, В.І. Погода. Cенсор поверхневого плазмонного резонансу з чутливим елементом на полімерній основі 143-149

Т.В. Семикина. Диодные структуры и электрические свойства пленок ZnO, полученных методом атомного послойного осаждения 150-157

В.Ф. Онищенко. Розподіл фотоносіїв у макропористому кремнії при їх неоднорідній генерації 158-162