Optoelectronics and Semiconductor Technique

Оптоeлектроніка та напівпровідникова техніка

ISSN 1011-6559 (1982-2018) | ISSN 2707-6806 (print) ISSN 2707-6792 (online)

Abbreviated key-title: Optoelektron. napìvprovìd. teh.

https://doi.org/10.15407/jopt

T. 50 (2015) | to English version

ЗМІСТ

О.І. Власенко, В.П. Велещук, М.П. Киселюк, З.К. Власенко, І.О. Ляшенко, О.В. Ляшенко. Акустична емісія світловипромінюючих структур та світлодіодів (огляд) 5-16

А.В. Сукач, В.В. Тетьоркін, І.М. Матіюк, А.І. Ткачук. InAs Фотодіоди (огляд) 17-43

В.А. Данько, І.З. Індутний, М.В. Луканюк, В.І. Минько, С.С. Пономарьов, П.Є. Шепелявий, В.О. Юхимчук. Фотолітографія на реверсивних та перехідних фотостимульованих структурних перетвореннях у ХСН (огляд) 44-57

Я.Я. Кудрик. Методи створення і властивості омічних контактів до фосфіду індію (огляд). 58-72

П.І. Баранський, Г.П. Гайдар. Зіставлення електрофізичних властивостей кристалів кремнію, легованих домішкою фосфору крізь розплав і методом ядерної трансмутації 73-78

А.П. Паюк, А.Ю. Мешалкин, А.В. Стронский, Е.А. Акимова, С.А. Сергеев, В.Г. Абашкин, О.С. Литвин, П.Ф. Олексенко, А.М. Присакарь, Г.М. Тридух, Е.В. Сенченко. Электронно-лучевая и голографическая запись поверхностно-рельефных структур с использованием многослойных наноструктур Ge 5 As 37 S 58 –Se как регистрирующих сред 79-86

С.П. Руденко, М.А. Стеценко, И.М. Крищенко, Л.С. Максименко, Э.Б. Каганович, Б.К. Сердега. Диагностика локализированных поверхностных плазмонных резонансов в пленках пористого золота 87-93

Г.П. Маланич, В.М. Томашик, И.Б. Стратийчук, З.Ф. Томашик. Химическо травление монокристаллов PbTe и Pb 1–x Sn x Te растворами H 2 O 2 –HBr с использованием разной исходной концентрации HB 94-101

Е.В. Костюкевич, С.А. Костюкевич, А.А. Кудрявцев, Н.Л. Москаленко. Анализ изменения оптических характеристик поликристаллических пленок золота под влиянием низкотемпературного отжига 102-108

В.А. Данько, М.Л. Дмитрук, І.З. Індутний, С.В. Мамикін, В.І. Минько, П.М. Литвин, М.В. Луканюк, П.Є. Шепелявий. Формування субмікронних періодичних плазмонних структур великої площі методом інтерференційної літографії з використанням вакуумних фоторезистів 109-116

Р.В. Христосенко, Е.В. Костюкевич, Ю.В Ушенин, А.В. Самойлов. Улучшение эксплуатационных характеристик преобразователей на основе поверхностного плазмонного резонанса за счет оптической части сенсорных приборов типа “плазмон” 117-124

В.Ф. Онищенко. Розподіл нерівноважних носіїв заряду в структурі макропористого кремнію при їх однорідній генерації по об’єму зразка 125-131

С.В. Свєчніков. До виходу 50-го випуску збірника наукових праць „Оптоелектроніка на напівпровідникова техніка” 132-133 (PDF)